Verzuim: het belang van de gezamenlijke verantwoordelijkheid


HR-adviseur Marga Hendriksen ziet kansen om verzuim terug te brengen

De verzuimcijfers van AB Midden Nederland kunnen beter, daarvan is Marga Hendriksen overtuigd. Als HR-adviseur houdt ze zich daar nu bijna anderhalf jaar mee beter en er zijn al meerdere stappen gezet.

Begin 2018 ging AB Midden Nederland in zee met een nieuwe ARBO-dienst. Daarnaast was Marga Hendriksen net in dienst gekomen als nieuwe HR-adviseur. Het was voor alle betrokkenen op het gebied van verzuim een pittig jaar. “Het overdragen van dossier van medewerkers naar de nieuwe ARBO-dienst, alles op de juiste manier op de juiste plek krijgen in de nieuwe systemen, dat was een behoorlijke uitdaging”, knikt Marga. “Dat heeft afgelopen jaar veel van mijn tijd in beslag genomen. We zijn nog steeds bezig om op het gebied van automatisering zaken te verbeteren. We willen het werken met de systemen zo makkelijk en efficiënt mogelijk maken. Ook is het doel de lijnen tussen relatiebeheerders en de ARBO-artsen zo kort mogelijk houden. Iedere relatiebeheerder kent de ARBO-arts met wie hij of zij werkt. Met het sociaal medisch team gaan we in de loop van 2019 casussen van langdurig verzuim tegen het licht houden om te kijken of de dossiers op orde zijn én hoe we deze medewerkers weer terug op de werkvloer kunnen krijgen.”

De afgelopen maanden ging ze op basis van trainingen die eind 2018 aan relatiebeheerders en teamleiders werden aangeboden de diepte in. Want hoe wordt verzuim beleefd in de organisatie van AB? “We werken voor een groot deel met uitzendkrachten. Ben je dan bijvoorbeeld wel alert als iemand voor de derde keer in een jaar een dag niet op zijn of haar werk komt? Dat is namelijk een signaal dat langdurige uitval dreigt.”

Daarnaast noemt én roemt ze de cultuur van AB Midden Nederland, maar ze ziet er ook een risico in. “Er werken hier zoveel lieve en zorgzame mensen, die de neiging hebben teveel in de zorgrol te stappen. Daardoor laten ze hun collega zijn verantwoordelijkheid niet nemen en hebben ze zelf veel werk. Door niet alles voor de ander te doen, maar wel goed te ondersteunen, zorg je goed voor de ander en voor jezelf. “

Dit jaar doet Marga Hendriksen als het ware een stap terug om meer de proceskant te bezien. “Met meer afstand zie je beter de grote lijnen en de trends. Om een voorbeeld te geven: wat mij opviel is dat meerdere ex-ondernemers die bij ons zijn komen werken na enige tijd uitvallen. Ze komen in dienst, de stress van het eigen baas zijn valt weg en dan gaat het mis. Ze kunnen zich als het ware toestaan om ziek te zijn. Als je dat signaleert, kun je vooraf maatregelen nemen om onder meer dit met hen te bespreken en uitval te voorkomen.”

Overigens: als HR-adviseur houdt Marga Hendriksen zich niet alleen met verzuim bezig. Zo is ze onder meer ook betrokken bij Duurzame Inzetbaarheid. “Dat is het mooie aan het HR-werk: alles hangt met elkaar samen. Loopbaanbegeleiding, gezondheid, huisvesting; als daar op een goede manier aandacht aan besteed wordt, heeft dat direct positieve invloed op de verzuimcijfers.”