Reductie blijft fundamenteel onderdeel van de ledenraad
Weer ledenkorting in 2019


In 2018 keerde AB Midden Nederland voor de eerste keer een ledenkorting uit; dat gebeurt in 2019 weer. Leden kunnen allen 100 euro tegemoet zien. Daarnaast wordt een bedrag overgemaakt dat afhankelijk is van de omzet die het lid heeft gemaakt. “Vorig jaar hebben we daar zeer veel positieve reacties op gehad”, vertelt Nils den Besten, voorzitter van de ledenraad.

In 2017 besloot de ledenraad dat jaarlijks korting wordt toegepast, afhankelijk van de omzet van de leden. Hiervoor is 25 procent van het resultaat beschikbaar, als dit tenminste 1 miljoen euro bedraagt. Algemeen directeur Wim Schipper: “Deze ledenkorting benadrukt ons coöperatieve karakter, waarbij niet de winst centraal staat, maar de leden én de kwaliteit van de dienstverlening. Wij zijn er trots op dat we voor het tweede achtereenvolgende jaar een ledenkorting kunnen geven van ruim één procent.”

De ledenraad nam daarnaast in 2018 een fundamentele beslissing om de ‘roots’ in ere te houden. Door de groei van de uitzendtak kwam de vraag bovendrijven of op de lange termijn de reductieregeling wel voldoende stem zou blijven houden in de ledenraad. Nils den Besten: “Gezamenlijk hebben we vastgesteld dat het belangrijk is dat de reductie een fundamenteel onderdeel van AB Midden Nederland blijft en zo vertegenwoordigd dient te blijven in de ledenraad. Op basis daarvan is besloten dat zestig procent van de ledenraad moet bestaan uit reductieleden. Dat hebben we geborgd in de statuten.” Als gevolg daarvan is de ledenraad afgelopen jaar fors uitgebreid. Zo konden we voldoen aan de voorwaarde die we onszelf gesteld hadden.”

Een ander belangrijk aandachtspunt van de ledenraad in 2018 was het verbeteren van de verbinding tussen de leden en de coöperatie. “Daar is vanuit AB minder aandacht voor geweest dan zou moeten”, constateert Nils den Besten. “Er is heel veel kennis beschikbaar in de organisatie. We hebben onze leden heel veel te bieden. Zij lopen met vraagstukken over hoe om te gaan met hun personeel, onder meer op het gebied van regelgeving. Het is de nadrukkelijke wens van de ledenraad dat AB Midden Nederland die verbinding gaat leggen. Zo zullen er ledenavonden worden gehouden waarbij kennis wordt gedeeld. In de sector fruit is dit al gebeurd, andere sectoren zullen volgen. De melkveehouderij volgt bijvoorbeeld in het najaar.”

Tegelijkertijd wil de ledenraad kijken naar de mogelijkheden om leden over en weer bij elkaar over de schutting te laten kijken. Den Besten: “Het kan als melkveehouder heel leerzaam zijn om eens bij een tuinbouwer achter de schermen te kijken. Er is veel potentieel en AB Midden Nederland kan daarin een grote toegevoegde waarde bieden.”