Raad van Commissarissen ook in 2018 nauw betrokken bij de ontwikkelingen van AB Midden Nederland


Op de achtergrond waar mogelijk, een stap dichterbij als het nodig is; de RvC was ook in 2018 nauw betrokken bij de ontwikkelingen van AB Midden Nederland.

Eén van de belangrijkste zaken waar de RvC van AB Midden Nederland zich in 2018 mee bezighield was de verandering van de structuur. De platte organisatie van de coöperatie werd versterkt met teamleiders op alle vestigingen. Voorzitter Nils den Besten: “Dit was nodig door de forse groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Het is een forse en ingrijpende verandering: bestuurders komen hierdoor in een andere rol, zij nemen meer afstand. De teamleiders moeten daarnaast een kwaliteitsslag maken, omdat er meer van hen wordt gevraagd. En medewerkers krijgen te maken met een nieuwe vorm van aansturing. We zijn nog bezig met het proces van het inbedden van deze cultuuromslag. Maar we zitten op koers, de balans is al gevonden. In 2020 staat het als een huis.”

Den Besten benadrukt: de RvC ziet dit als een noodzakelijke stap om de komende jaren de kwaliteit te blijven leveren die leden en klanten van AB Midden Nederland gewend zijn. “Wij hebben bij de stappen die zijn gezet meegekeken en meegedacht of deze op de juiste wijze werden uitgevoerd. Dat is onze rol: afstand houden waar mogelijk, een stap dichterbij zetten als dat nodig is. Wij fungeren in deze omslag als sparring partner. We hebben voldoende kennis van zaken en zijn zeer betrokken, maar staan tegelijkertijd ver genoeg van AB af om met een gezonde afstand de gang van zaken en de beslissingen van het bestuur te beoordelen.”

Zeker één keer per jaar gaat de RvC met het bestuur om tafel om te brainstormen. “Met de benen op tafel alles doorlopen”, knikt Nils den Besten. “Neem de groei van de organisatie. Wij benadrukken dat groei niet het eerste doel is van de coöperatie. Onze inzet is erop gericht dat een individueel lid krijgt waar hij of zij recht op heeft. Die zit in feite niet te wachten op nieuwe klanten. Als RvC zijn we dan ook heel blij dat de forse groei met name veroorzaakt wordt doordat onze klanten zo succesvol zijn.”

Een ander wezenlijk onderdeel van de taken van de RvC is het onderhouden van de contacten met de Ondernemingsraad van AB Midden Nederland, om zo voeling te houden met wat er op de werkvloer leeft. “De relatie met de OR is in het afgelopen jaar verbeterd en geïntensiveerd. Er is over en weer sprake van vertrouwen. Dat is een goede basis om elkaar ook uit te dagen om onze eigen rol op te pakken.”

Last but nog least: de RvC is voortdurend geïnformeerd over de voortgang rondom de nieuwbouw van de vestiging in Houten. Het belangrijkste hiervan is het voortraject. Is het  verantwoord en verstandig? Dat begint bij de vraag in welke richting ontwikkelt AB Midden Nederland zich en wat betekent dit voor de huisvesting. Verschillende scenario's zijn daarbij onderzocht en nieuwbouw kwam daarbij uit als het meest verstandig. Door nieuw en duurzaam te bouwen besparen we fors op de kosten, door bijvoorbeeld het afstoten van huurpanden, lagere energiekosten en veel minder onderhoud. Kortom we zien de noodzaak van een forse investering, maar op deze manier zijn de meerkosten beperkt en kunnen we weer voor jaren vooruit. Dat maakt dat wij dit een zeer verantwoorde investering vinden.