AB Midden Nederland kijkt terug op een prachtig jaar.AB Midden Nederland kijkt terug op een uitstekend jaar. 2019 bracht net als de daaraan voorafgaande jaren forse groeicijfers met zich mee. Directeur Wim Schipper, commercieel directeur Bram Schouten en financieel directeur Henk van Doorn zijn daar dan ook zeer tevreden over. De aandacht gaat echter vooral naar dé uitdaging voor 2020: het omgaan met de coronacrisis. “De bodem lijkt bereikt; we verwachten dit jaar desondanks een behoorlijke krimp.”

Voldoende medewerkers vinden om de grote en groeiende vraag van klanten aan te kunnen; dat was de afgelopen jaren het voortdurende streven van AB Midden Nederland. Dat ging ook op voor 2019. Het harde werken van het team van de coöperatie in binnen- en buitenland wierp zijn vruchten af. Wim Schipper: “Al jaren weten we de groei van onze klanten bij te benen. Dat is niet gemakkelijk. Het vinden van geschikte huisvesting was moeilijk. Goede en geschikte huisvesting voor onze tijdelijke medewerkers staat voor ons centraal; daarmee onderscheiden we ons in de markt. Het is uiteindelijk toch redelijk gelukt, mede dankzij de inzet van onze medewerkers en onze afdeling Facilitair.”

De bedrijfsverzorging liet ook in 2019 weer prima resultaten zien; dat is een stabiel onderdeel van de coöperatie. De stijging van de omzet vond met name plaats in de uitzendtak van AB Midden Nederland. “Daarin zijn we flink gegroeid”, knikt Bram Schouten. “De overname van een collega-uitzendbureau droeg daar voor ongeveer tien procent aan bij. We zien wel verschillen tussen de diverse sectoren waarin AB Midden Nederland werkzaam is. Met name de sectoren food en transport en logistiek zaten in de lift. Bij bouw en techniek zag je in de loop van het jaar een afvlakking van de groei. De invloed van de stikstof- en de PFAS-discussie was daarin merkbaar. Aan de andere kant kost het juist daar veel moeite om vakmensen te vinden, dus dat hief elkaar enigszins op.”

Die afvlakking van de groei sloeg bij veel andere uitzendbureaus veel harder toe. Sterker nog, die zagen hun omzet teruglopen. Wim Schipper: “Doordat bedrijven steeds meer werk krijgen, zijn ze eerder geneigd om tijdelijke medewerkers voor vast aan te nemen. Voor onze sector is dat een bedreiging. Doordat wij ons voor zowel onze medewerkers als onze opdrachtgevers voor meer dan honderd procent inzetten, onder meer op het al genoemde gebied van huisvesting, hebben wij daar niet of nauwelijks mee te maken gehad.”

Er lagen voor 2020 meerdere dossiers op tafel waar AB Midden Nederland volop mee bezig was. De Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar inging, het opstellen van een nieuw beleidsplan voor 2021-2023, het investeren in ICT, Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) en opleiding en ontwikkeling; het speelt allemaal nog steeds, maar de focus ging de afgelopen maanden naar de aanpak van de coronacrisis. Die raakte bedrijvig Nederland onverwachts en hard. Het ging niet aan AB Midden Nederland voorbij.

Van de ene op de andere dag raakte een fors aantal tijdelijke medewerkers hun werk kwijt. “Met een crisisteam zijn we meteen aan de slag gegaan”, blikt Wim Schipper terug. “Het belangrijkste voor ons was om de terugvallende omzet te compenseren met het beheersen van de kosten. Er moest balans komen in de organisatie. Dat hebben we onder meer gedaan met het afschalen van het aantal huurwoningen waar we gebruik van maken en we moesten helaas afscheid nemen  van een aantal medewerkers.” En Schouten: “Daarnaast hebben we steeds contact gehouden met ons team. Er is wekelijks gecommuniceerd; elke vrijdagmiddag kwam er een update, ook als er niet zoveel te melden was. Dat werd op prijs gesteld.”

Daarnaast ging de focus op werving en selectie van nieuwe (tijdelijke) medewerkers over naar acquisitie. “Juist nu is het belangrijk om nieuwe klanten binnen te halen. Onze relatiebeheerders zijn daar heel druk mee en dat werpt gelukkig zijn vruchten af.”

Het waren spannende weken, want niemand wist wat de vooruitzichten waren. “De omzetcijfers bleven maar zakken; we worstelden enorm met de vraag: ‘Hoe lang gaat dit duren?’ Enkele weken geleden zagen we echter dat we de bodem bereikt hadden en stabiliseerde de situatie zich. De omzetdaling was uiteindelijk tussen de vijftien en de twintig procent. Inmiddels klimmen we voorzichtig weer naar boven.”

De twee directieleden benadrukken dat de onzekerheid nog niet weg is. “Wat gebeurt er als het virus opnieuw de kop opsteekt? Wat voor effect heeft de crisis op de lange termijn op de economie en op onze klanten? Antwoorden op deze vragen hebben we nog niet.”In 2019 werden forse stappen gezet om de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van AB Midden Nederland in Houten in de steigers te zetten. In januari ging de eerste paal de grond in. Er ging veel tijd en overleg zitten in de voorbereidingen. Bram Schouten: “Maar dat zorgt ervoor dat we, nu de bouwwerkzaamheden zijn begonnen, door kunnen pakken. Voor het overgrote deel is alles vastgelegd. We hopen, als alles meezit, in december over te gaan naar ons nieuwe hoofdkantoor. Overigens wordt de bouw zoveel mogelijk uitgevoerd door klanten van AB Midden Nederland.”


Het lijkt tegenstrijdig om in een tijd van crisis te investeren in een nieuw hoofdkantoor. Zowel Bram Schouten als Wim Schipper zou echter, als ze de keuze hadden, toch dit project doorgezet hebben. “We hebben nu drie locaties: naast ons huidige hoofdkantoor nog een tijdelijke locatie in Houten en een loods in Meerkerk. Deze laatste twee huren we. De maandelijkse lasten zijn straks door de nieuwbouw aanzienlijk lager. Het wordt een duurzaam en energiezuinig gebouw. Daarnaast zijn we hier echt uit ons jasje gegroeid en zal er voor de medewerkers een veel prettiger en efficiëntere werkomgeving zijn. We zien er naar uit om over te gaan naar ons nieuwe pand.”