Raad van Commissarissen meer dan tevreden over 2019

RvC boog zich onder meer over nieuwbouw hoofdkantoor, overname Equipe en nieuw beleidsplan


Ook wat betreft de Raad van Commissarissen maakte AB Midden Nederland in 2019 een goed jaar door. Voorzitter Nils den Besten kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Maar zeker zo belangrijk: de keuzes van de directie voor en tijdens de coronacrisis, waarbij de RvC was betrokken, zijn goed uitgepakt. “Het toont aan dat we een gezonde basis hadden en hebben.”

Eén van de meest opvallende agendapunten voor de Raad van Commissarissen was de overname van uitzendbureau Equipe. Een strategische zet waarbij de leden van de RvC van dichtbij meekeken en meedachten. “Groeien is niet ons doel”, licht Den Besten toe. “Maar om in alle negen sectoren waarin we werkzaam zijn qua schaalgrootte een goede samenwerkingspartner te zijn voor onze klanten, was deze overname een welkome aanvulling. Equipe betekende in sectoren waarin we ondervertegenwoordigd waren een puzzelstukje dat precies paste.”

De Raad van Commissarissen hield stapsgewijs de overname grondig tegen het licht. Past bijvoorbeeld de klantenkring bij de bedrijfsfilosofie van AB Midden Nederland? “Wij zijn niet de goedkoopste, richten ons op kwaliteit. Als de klanten gewend zijn om de laagste prijs te krijgen, dan loop je kans ze snel kwijt te raken. Equipe bleek prima met ons te matchen en de integratie verliep zeer succesvol. Het meest positieve scenario dat we vooraf in gedachten hadden is werkelijkheid geworden. Richting directie was het voor ons vooral belangrijk dat we niet verrast en goed geïnformeerd zouden worden. Dat is heel goed verlopen.”

Een ander aandachtspunt was de nieuwbouw van het kantoor van AB Midden Nederland in Houten. De Raad van Commissarissen hield ook hier nadrukkelijk de vinger aan de pols. “In zo’n situatie loop je het risico dat er een te grote broek wordt aangetrokken. Wij hebben onder meer onderzocht of de nieuwbouwplannen verantwoord zijn en wat het effect zou zijn op de jaarlijkse lasten. Daarnaast hebben we aangestuurd op een conservatieve calculatie, om vooraf te positief inschatten te voorkomen. Ook daarin is vertrouwen cruciaal; voor verrassingen komen te staan willen we ten allen tijde voorkomen. Een van de leden van de RvC, Eric van Schaik, die met zijn bedrijf werkzaam is in de betonbranche, heeft geadviseerd bij diverse keuzes in het bouwproces. Daarnaast hebben we aangestuurd om met bedrijven in zee te gaan met een goede reputatie en met onderaannemers die al in ons klantenbestand zitten.”

De Raad van Commissarissen constateerde ook in 2019 met tevredenheid dat de bedrijfsverzorging, de wortels van AB Midden Nederland, het goed deed. Nils den Besten: “We hebben nieuwe leden verwelkomd, we konden de  verzoeken voor ziekteverzuim goed invullen en we hadden een licht overschot in het reductiefonds. De bedrijfsverzorging functioneerde zoals het bedoeld is.”

Last but not least: de Raad van Commissarissen nam samen met de directie het initiatief om een nieuw beleidsplan van de coöperatie op te zetten. Dat werd in 2019 in gang gezet en loopt nog volop. “Uitgangspunt is dat we letterlijk alles tegen het licht houden. We gaan ervan uit dat er geen AB Midden Nederland zou zijn. Hoe zouden we de organisatie dan opzetten? Al zal veel bij hetzelfde blijven, het is goed om eens in de zoveel tijd alles wat je vanzelfsprekend vindt ter discussie te stellen.”

Terugblikken op 2019 brengt voor Nils den Besten een dubbel gevoel met zich mee. Het contrast tussen aan de ene kant een jaar met mooie groeicijfers en aan de andere kant de klap van de coronacrisis. “We zijn er ons altijd van bewust geweest: aan de hoogconjunctuur komt een keer een einde en daar moeten we op voorbereid zijn. Dat het op deze manier zou gebeuren, had niemand verwacht, maar de crisis was een grondige test of onze organisatie hierop in kon spelen.”

Snel kunnen schakelen was daarbij cruciaal. “Al toen het in China misging, wisten we al dat invloed op ons zou krijgen. De directie heeft een crisisteam gevormd en voorbereidingen getroffen voor als er een groot aantal van onze tijdelijke medewerkers niet meer aan de slag zou kunnen. Tegelijkertijd wisten we dat er ook kansen waren: sommige klanten, zoals bedrijven die de distributie voor online bestelling verzorgen, zouden juist meer mensen nodig hebben. Zo konden we meteen reageren en tegelijkertijd nadenken over de volgende fase en de daarvoor benodigde stappen. Als RvC hebben we daarover wekelijks telefonisch contact gehad. Er zijn noodzakelijke maatregelen genomen, maar die zorgden ervoor dat de bedrijfsvoering ondanks de omzetdaling binnen twee maanden gezond was. De directie heeft adequaat gehandeld. Aan de zwaarte van de coronacrisis konden we niets doen. AB Midden Nederland zou echter veel zwaarder geraakt zijn als er niet snel en tijdig zou zijn ingegrepen, zoals nu wel gebeurd is.”

De blik is ook bij de Raad van Commissarissen zoals altijd gericht op de toekomst. Een toekomst waarbij de coronacrisis nog lange tijd van invloed zal zijn. “De economische verwachtingen zijn niet goed. Als AB Midden Nederland zullen we fors aan de bak moeten om de bestaande relaties met onze klanten goed te onderhouden en uit te bouwen en waar mogelijk nieuwe klanten aan ons te binden.”

Afscheid Huub van der Maat

In 2019 nam de Raad van Commissarissen afscheid van een meer dan vertrouwd gezicht: Huub van der Maat. Jarenlang was hij voorzitter, tot hij drie jaar geleden het stokje overdroeg aan Nils den Besten. “Hij werd daarna vice-voorzitter”, vult Den Besten aan. “Huub was één van degenen die invulling heeft gegeven aan de professionalisering van AB Midden Nederland in de afgelopen twintig jaar. Daar heeft hij een zeer belangrijke rol in gespeeld.”

Hij vervolgt: “Bijzonder vind ik dat hij het belang van de coöperatie altijd voorop heeft gesteld; dat was voor hem belangrijker dan zijn eigen persoon. Daarom kon hij drie jaar geleden een stap terugdoen, maar bleef hij als vice-voorzitter om mij zeker de eerste tijd in het voorzitterschap te begeleiden. Dat typeert Huub. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n instelling doorsijpelt in de hele organisatie.”

De Raad van Commissarissen verwelkomde in 2019 twee nieuwe leden: Marco van Ginkel uit Maartensdijk en Jan Kuiper uit Giessenburg. Beiden zijn melkveehouders. “Er is bewust voor deze branche gekozen om de agrarische wortels van AB Midden Nederland te blijven borgen.”